PIIRTOLAPUUTARHA – kirja

OPINNÄYTETYÖ (AMK) |
TURUN AMMATTIKORKEAKOULU
Kuvataiteen koulutusohjelma | Kuvataide
30.10.2012 | 32 sivua
Ohjaajat: Taina Erävaara, Ilona Tanskanen

PIIRTOLAPUUTARHA
Käytän siirtolapuutarhaelämää ja kasvukautta metaforana taiteilijuudelle, kiireelle sekä kiireettömyydelle.
Kirjallisessa opinnäytetyössäni keskeisiä käsitteitä ovat puutarhaelämä – taiteilijuus – kiirettömyys.
Olen rakentanut käsityksen paikastani nykytaiteen kentällä näitä teemoja käsittelemällä.

piirtolapuutarha (ladattava pdf)