minusta

Töissäni toistuvat orgaaniset muodot ja maisemallisuus. Haluan välittää kokemuksen ajasta, keskittymisen hetken. Työskentelen havainnon pohjalta, aiheet ovat usein luonnosta ja omasta ympäristöstäni. Harmaan ikikallion viivat ja muodot ovat olleet aiheenani jo yli vuosikymmenen. Ne jaksavat kiinnostaa yhä. Saariston muuttuvat väri- ja valoilmiöt ovat opettaneet näkemään maailman uusin silmin. Tekniikkoinani on piirustus, grafiikka ja maalaus. Kuvan tekeminen on minulle paras väline ajatteluun ja pohdintoihin.
Olen taidemaalariliiton jäsen ja osallistun kuvataiteilijamatrikkeliin. Asun ja työskentelen Porissa.